TERVETULOA 08.10.2016 SLOVAKIANPAIMENKOIRAYHDISTYKSEN SYYSPÄIVILLE HURUKSELAAN!

Seuratalo Soihtula, Huruksela, os. Hurukselantie 1953, 46930 Huruksela (ks. karttalinkki)


Syyspäivien aikataulu

Kello 09:30 - 13:00

Jalostustarkastukset jalostustoimikunnan suorittamana.

Jalostustarkastuksiin osallistuville ilmoitetaan alustava aikataulu.


Kello 10:00 - 13:00
Lenkkeilyä koiriemme kanssa Kymijoen rannalla, jossa upeissa maisemissa
tarjolla opastettua luonto- ja lintubongausta koko perheelle lintuharrastaja
Raili Forsellin kanssa.
Osallistujat voivat siirtyä paikalle (reippaillen tai
autolla parin kilometrin matkan) omassa tahdissaan ennen tai jälkeen
jalostustarkastusta tai niiden sijasta.


13:30 - 14:30

Ruokailu maatilamatkailu Aholassa.

Huom.: ruokailu omakustanteinen ja siihen ilmoittautumiset 26.09. mennessä, kiitos!
Sitovat ilmoittautumiset sähköpostilla osoitteeseen slovakianpaimenkoirayhdistys@gmail.com


15:00 - 15:30

Kahvi ja tietokilpailu - hienoja cuvac-aiheisia palkintoja tarjolla!


15:30 - 16:30

Syyskokous.


17:00

Tapahtuma päättyy viimeistään - turvallista kotimatkaa!

Tervetuloa!

Ystävällisin
terveisin,

cuvac-hallitus
TERVETULOA 08.10.2016 SLOVAKIANPAIMENKOIRAYHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN SYYSKOKOUKSEEN HURUKSELAAN!


Kokous järjestetään klo 15:30 syyspäivien yhteydessä ja kokouksen pitopaikka on Seuratalo Soihtula,
Huruksela, os. Hurukselantie 1953, 46930 Huruksela.

Kokouksen esityslista (kohdat 1 - 8 sekä 10 - 13 yhdistyksen säännöt 11§ sekä kohta 9 säännöt 8§):

1.
Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, sekä kahden pöytäkirjantarkastajan valitseminen.

2.
Kokouksen laillisuuden toteaminen

3.
Hallituksen puheenjohtajan valitseminen seuraavaksi toimintavuodeksi.

4.
Hallituksen varsinaisten jäsenten sekä varajäsenten valitseminen erovuorossa olevien tilalle.

5.
Rahastonhoitajan valitseminen seuraavaksi toimintavuodeksi.

6.

Kahden tilintarkastajan sekä heidän varamiesten valitseminen.


7.
Seuraavan vuoden jäsen- sekä liittymismaksujen määrääminen.

8.

Hallituksen seuraavan vuoden työ- ja toimintasuunnitelman sekä talousarvioehdotuksen hyväksyminen.

9.
Jalostustoimikunnan täydentäminen


10.
Terveystutkimustuki vuodelle 2017

11.
Kokousedustajien valinta Suomen Seurakoira ry (SSKY) yleiskokouksiin vuonna 2017

12.

Kulu- ja kilometrikorvausten maksaminen toimihenkilöille 2017


13.
Hallituksen esittämät asiat yleiskokoukselle


a.
Yhdistyksen FB-sivut


b.
Nuorisotoimikunta


c.
Avoin terveystietokanta


d.
Terveysrahaston perustaminen


e.
Juhlavuoden kesäpäivät


14.
Muut kokouksessa mainittavat asiat


Hallituksen esitys kohtaan 6:

Tilintarkastajien sijaan hallitus esittää valittavaksi kaksi toiminnantarkastajaa ja heille kaksi varamiestä (Yhdistyslaki 38 a §).


Hallituksen esityskohtaan 7:

Hallitus esittää jäsenmaksuksi vuodelle 2017 30€/ jäsen ja 10€/ perhejäsen (samat kuin 2016), eikä liittymismaksuja peritä.


Hallituksen esitys kohtaan 8:

Hallituksen esitys työ- ja toimintasuunnitelmaksi liitteessä (ks. alla).


Hallituksen esityskohtaan 10:

Hallitus esittää terveystutkimustueksi 2017 30€/ koira (sama kuin vuonna 2016).


Hallituksen esitys kohtaan 11:

Hallitus esittää, että kokousedustajat valitaan syyskokouksessa keskustelun pohjalta.


Hallituksen esityskohtaan 12:

Hallitus esittää, että toimihenkilöille ei makseta kulu- ja kilometrikorvauksia vuonna 2017.


Hallituksen esitykset kohtiin 13a -13e:

13a: Hallitus esittää, että FB-sivusto jatkaa nykyisellä tavalla hallituksen tiedonjakelu ja -keruukanavana. Kaikki julkaisut ylläpitäjien hyväksynnällä. Ylläpitäjät edellyttävät netiketin noudattamista (ks. toimintasuunnitelmaehdotus).

13b: Hallitus ehdottaa Nuorisotoimikunnan perustamista ja sen ensimmäiseksi vetäjäksi N.N.(apunaan N.N.). Hallitus ehdottaa Nuorisotoimikunnalle ensimmäisen vuoden budjetiksi 100 euroa (ks. toimintasuunnitelmaehdotus).

13c: Avoimenterveystietokannan kehittämistä edistetetään vuonna 2017. Seuraavassa vaiheessa olisi määriteltävä terveystietokannan tarkempi sisältö sekä tietojen keräämistavat, jotta sen tekniset vaatimukset saadaan selvitettyä.

13d: Hallitus ehdottaa Terveysrahaston osalta seuraavaa:

● Terveysrahasto perustetaan vuodelle 2017

● Peruspääomaa yhdistys ei sinne lahjoita mutta tulot vuoden 2016 kalenterista siirretään rahastoon

● Terveysrahastoon siirretäänvuosittain 20 % mahdollisesta tilikauden ylijäämästä, jotta rahaston kerääminen ei vaaranna yhdistyksen taloudellista tilannetta.

● Terveysrahastosta ei makseta tukia vuosien 2017 - 2019 aikana vaan ensimmäiset kolme vuotta vain kerrytetään pääomaa.

● Syyskokoukseen 2019 tuleepäätettäväksi, miten vuodesta 2020 alkaen varoja jaetaan.

13e: Hallitus ehdottaa, että juhlavuoden tapahtumaan Aurantolassa kutsutaan vieraita toisten cuvac-kasvattajamaiden yhdistyksistä. Hallituksen ehdotuksen mukaan he saapuisivat Suomeen omakustanteisesti mutta majoitus, matkat täällä ja
ruokailut hoidettaisiin yhteistyössä yhdistyksen ja jäsenten kanssa siten, että jäsenet majoittaisivat heidät tarvittaessa ennen ja jälkeen kesäpäiviä ja järjestäisivät heidän matkansa tapahtumapaikalle, yhdistys puolestaan tarjoaisi
majoituksen Aurantolassa ja ruokailut siellä. Vieraita voitaisiin hallituksen esityksen mukaan tällä tavoin saada paikalle “yhden mökillisen verran” eli yhteensä noin kuusi vierasta. Vieraiden majoittamiseen ja ruokintaan varataan
budjetista n. 300€, loput kustannukset katetaan talkoohengessä. Hallitus näkee vieraiden paikalle saamisen olevan erinomainen keino kasvatusyhteistyön luomiseksi sekä suomalaisten cuvacien ja kasvattajiensa tunnettuuden nostamiseksi kansaivälisesti.
Liite syyskokouksen 08.10.2016 esityslistaan

HALLITUKSEN EHDOTUS: SLOVAKIANPAIMENKOIRAYHDISTYS - FÖRENINGEN SLOVAKISKA VALLHUNDAR R.Y.,
TYÖ- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017


Hallitus kokoontuu 6-8 kertaa. Kokoukset toteutetaan pääsääntöisesti skypellä/puhelimitse tai sähköpostilla.

Julkaistaan yhdistyksen lehteä, Meidän Cuvac, 2-4 numeroa. Julkaisujen määrä riippuu siitä,
miten suuri erikoisnumero tehdään juhlavuoden kunniaksi.

Järjestetään Kesäpäivät 2017 Jaalassa, Kestikartano Aurantolassa 7 - 9.7.2017.

Kesäpäivänäyttely on SSKY ry:n erikoisnäyttelyn yhteydessä Nastolassa.

Toimikunta järjestää juhlavuoden asioita, vastuuhenkilöinä ainakin N.N., N.N., N.N. ja N.N.

Perustetaan Nuorisotoimikunta ja kutsutaan se vetäjäksi N.N. (apunaan N.N. sekä hallitus).

Nuorisotoimikunnan ensimmäisiä tavoitteita on Lapsi & koira-näyttelyn järjestäminen kesäpäivien yhteydessä. Lisäksi Nuorisotoimikunta kutsutaan avustamaan Match Show’ssa.

Järjestetään Syystapaaminen 7.10.2017 Hämeessä.

Pidetään sääntömääräiset kokoukset: - Kesäkokous Kesäpäivien yhteydessä - Syyskokous Syystapaamisen yhteydessä.

Slovakianpaimenkoirayhdistys ry. on jäsenenä seuraavissa yhdistyksissä:

Suomen Kennelliitto -Suomen
Seurakoirayhdistys ry -Salpausselän Kennelpiiri.

Ylläpidetään jäsenrekisteriä ja aktivoidaan vanhoja jäseniä sekä uusia rodun harrastajia mukaan toimintaan.

Harjoitetaan muuta yhdistyksen säännöissä mainitun yhdistyksen tarkoituksen mukaista toimintaa.

Pidetään yhteyttä ulkomaisiin alan harrastajiin, erityisesti rodun kotimaahan Slovakiaan.

Kutsutaan ulkomaisia vieraita kesäjuhlaan.

Ylläpidetään ja täydennetään yhdistyksen www-sivuja. www-sivut: N.N. (yleiset asiat)
ja Jalostustoimikunta (Jalostus & Pentuvälitys). FB-sivun ylläpitäjät: N.N., N.N. ja N.N.

Järjestämään Match Show ml. pentunäyttely ja Koira & Lapsi -kehä keväällä Pohjanmaalla.

Cuvac-aiheisia myyntituotteita vähintään 1x vuodessa: cuvac-kalenterit ja -mukit.

Jalostustoimikunta: Kokoontuu 2-4 kertaa skypellä. Jalostustoimikunta jatkaa JTO:n ja PEVISA:n työstämistä. Jatketaan Terveys- ja
Kasvattajakyselyn ylläpitämistä. Jatketaan avoimen terveystietokannan kehittämistä.

Jalostustarkastus 7.10.2017. syyspäivien yhteydessä.

Jaetaan jalostustietoutta sekä pidetään yhteyttä rotumme tuomareihin sekä autamme tarvittaessa rotujärjestöä (SSKY) rodun ulkomuototuomarikoulutuksessa. Monimuotoisuuskartoituksen seuranta.

HALLITUKSEN EHDOTUS: BUDJETTI VUODELLE 2017

Tärkeää lisätietoa: pyydämme ystävällisestihuomioimaan, että koska Slovakianpaimenkoirayhdistyksellä ei ole vakuutuksiatapahtumiin osallistuville laumanvartijoille saati heidän omistajilleen, tapahtuu yhdistyksen tapahtumiin osallistuminen aina jokaisen osallistujan omalla vastuulla, ellei yhdistys erikseen asiasta toisin ilmoita. Tämä koskee myös cuvac-tapahtumia, jotka ovat yhdistyksen jäsenten toisilleen järjestämiä. Ystävällisin terveisin, cuvac-hallitus