PEVISA

Slovakiancuvac kuuluu Suomen Kennelliiton PEVISA-ohjelmaan
(Perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelma)

SLOVAKIANCUVACIN PEVISA vaatimukset 1.1.2014 alkaen:
Koiralla tulee astutushetkellä olla lonkkakuvauslausunto.
Rekisteröinnin raja-arvona on lonkkaniveldysplasian aste D.
Jos toisella vanhemmista on lonkkaniveldysplasian aste D,
toisen vanhemman lonkkaniveldysplasian aste on oltava A tai B.
Koiralla tulee astutushetkellä olla kyynärnivellausunto.
Rekisteröinnin raja-arvona onkyynärniveldysplasian aste 1.
Jos toisella vanhemmista on kyynärniveldysplasian aste 1,
toisen vanhemman kyynärniveldysplasian aste tulee olla 0.
Alaikäraja lonkka-ja kyynärnivelkuvauksiin on 12 kk.

Ulkomaisia uroksia koskevat poikkeukset PEVISA-ohjelmassa:
Ulkomaiset urokset: ei vaadita PEVISA-tutkimuksia.

Ulkomaisille uroksille on myönnetty toistaiseksi voimassa oleva poikkeuslupa poiketa PEVISA-ohjelmasta. Poikkeuslupa koskee
- ulkomailla tapahtuvista astutuksista ja
- tuontispermalla tapahtuvista siemennyksistä syntyvien pentueiden rekisteröintiä.

Poikkeuslupa ei koske Suomessa vierailevalla ulkomaisella uroksella tapahtuvia astutuksia.

Suomessa vieraileva uros voidaan tarvittaessa joko
- tutkia PEVISA-ohjelman mukaisesti tai
- rotujärjestöltä voi hakea tapauskohtaista poikkeuslupaa uroksen käytölle.

Rotujärjestön puollon jälkeen asia siirtyy Kennelliiton Jalostustieteellisen toimikunnan
(JTT:n) päätettäväksi.

Poikkeuslupa tulee olla myönnettynä koiran astutushetkellä, jotta pennut voidaan rekisteröidä normaalisti.

Lisätietoja PEVISA-ohjelmasta löydät täältä