Pentuvälityksen säännöt


PENTUEILMOITUSKAAVAKE


*Pentuesivulle ilmoittaessasi sinun tulee olla pentueen kasvattaja ja Slovakianpaimenkoirayhdistys ry:n jäsen.

* Ilmoituksen oikeellisuudesta vastaa ilmoittaja.

* Pentueen vanhempien tulee täyttää nämä ehdot, jotta pentue pääsee pentuvälitykseen:

- Rodun PEVISA vaatimukset
Huom! Pentueen vanhempien lonkat ja kyynärpäät tulee olla virallisesti tutkittu PEVISA-vaatimusten mukaisesti ja tulokset pitää olla KoiraNetissä ennen astutusta.
(Tämä ei koske ulkomaisia uroksia tai tuontispermaa. Ulkomaisia uroksia/tuontispermaa käyttäessä tulee kasvattajan huolehtia Koirarekisteriohjeen ulkomaista urosta koskevien ehtojen
noudattamisesta).

- Pentueen molempien vanhempien tulee olla kilpirauhastestattu.
Kasvattaja toimittaa jalostustoimikunnalle kyseisen yhdistelmän molempien vanhempien kilpirauhastestituloksen. Tämän pitää olla kopio alkuperäisestä eläinlääkäriltä saadusta tulospaperista.

* Vanhempien kaikki tiedot laitetaan KoiraNetistä rekisterinumeroiden mukaan.

* Pentueen vanhempien toivotaan täyttävän rodun JTO:n suositukset.
Jos yhdistelmä ei joltain osin täytä rodun JTO:n suositusta siitä mainitaan pentueilmoituksessa.

Rotuyhdistyksen suositukset :
- Rotuyhdistys suosittelee yksittäisen koiran jälkeläismääräksi enintään 20 pentua.
- Suositellaan, ettei 4 polven sukusiitosprosentti yhdistelmissä ylitä 6,25 %.
- Suositellaan, ettei uusintayhdistelmiä tehdä.
- Jalostukseen käytettävä koira tulisi olla näyttelyssä esitetty ja jalostustarkastettu.
- Jalostukseen käytettävän nartun tulisi olla yli 2-vuotias ja alle 5-vuotias saadessaan ensimmäiset pennut.
- Jalostukseen ei tulisi käyttää koiraa, jolla on rotumääritelmän mukaan hylkääviä virheitä.

Ilmoituksen sisältö:
* Pentueen ajankohta (suunnitelmissa,odotettavissa tai syntymäaika)
* Pentueen vanhempien nimet ja rekisterinumero
* MyDogDNA: ilmoitetaan vain silloin kun kasvattaja/uroksen omistaja on toimittanut jalostustoimikunnalle kyseisen koiran monimuotoisuusosuuden testistä tai koira on julkisena listalla.
* Kasvattajan tiedot:
Kennelnimi (jos on), kasvattajannimi, paikkakunta, puhelinnumero,sähköpostiosoite ja kotisivulinkki (jos linkkimaksu on maksettu)

* Jos kasvattaja haluaa, ilmoituksessa voidaan kertoa myös seuraavat asiat:
- Valokuvat vanhemmista (molemmista vanhemmasta valokuva) ja pentueen syntymän jälkeen yksi kuva pennuista.
- Valokuvat tulee olla JPG. muodossa
- Kennelneuvojan tarkastuskäynti (kopio tarkastusraportista jalostustoimikunnalle)

Muista myös:
*Sivuille päivittymisen viive voi olla n. 1 viikko
*Muista myös ilmoittaa, kun pennut ovat muuttaneet uusiin koteihin, niin ilmoitus poistetaan sivuilta.
*
Kun pentue täyttää 10vk ilmoitus poistuu automaattisesti yhdistyksen sivuilta, ellei kasvattaja ilmoita erikseen, että pentuja on vielä myynnissä. Tästä eteenpäin kasvattajan tulee huolehtia ilmoituksesta 2 viikon välein, erillisellä ilmoituksella, jotta pentue pysyy pentuvälityksessä.