Pentuvälityksen säännöt


PENTUEILMOITUSKAAVAKE


*Pentuesivulle ilmoittaessasi sinun tulee olla pentueen kasvattaja
ja Slovakianpaimenkoirayhdistys ry:n jäsen. Lisäksi ilmoittajan
tulee olla ollut yhdistyksen jäsen myös edellisenä vuotena, jotta pentueilmoitus tulee yhdistyksen pentuesivulle


* Ilmoituksen oikeellisuudesta vastaa ilmoittaja.


* Pentueen vanhempien tulee täyttää rodun PEVISA vaatimukset.
HUOM Lonkat ja kyynärät tulee olla virallisesti tutkitut ja tulokset pitää olla KoiraNetissä ennen astutusta.
(ei koske ulkomaisia uroksia tai tuontispermaa. Ulkomaisia uroksia/tuontispermaa käyttäessä tulee
kasvattajan huolehtia Koirarekisteriohjeen ulkomaista urosta koskevien ehtojen noudattamisesta).


* Vanhempien kaikki tiedot laitetaan KoiraNetistä rekisterinumeroiden mukaan.


* Pentueen vanhempien toivotaan täyttävän rodun JTO:n suositukset.
Jos yhdistelmä ei joltain osin täytä rodun JTO:n suositusta siitä mainitaan pentueilmoituksessa.
Rotuyhdistyksen suositukset :
- Jalostuskoirien testaamista kilpirauhasen osalta ennen jalostuskäyttöä.
- Rotuyhdistys suosittelee yksittäisen koiran jälkeläismääräksi enintään 20 pentua.
- Suositellaan, ettei 4 polven sukusiitosprosentti yhdistelmissä ylitä 6,25 %.
- Suositellaan, ettei uusintayhdistelmiä tehdä.
- Jalostukseen käytettävä koira tulisi olla näyttelyssä esitetty ja jalostustarkastettu.
- Jalostukseen käytettävän nartun tulisi olla yli 2-vuotias ja alle 5-vuotias saadessaan ensimmäiset pennut.
- Jalostukseen ei tulisi käyttää koiraa, jolla on rotumääritelmän mukaan hylkääviä virheitä.

Ilmoituksen sisältö:
* Pentueen mahdollinen suunnitelmissa-, odotettavissa- tai syntymäaika
* Pentueen vanhempien nimet ja rekisterinumero
- Kilpirauhastesti ilmoitetaan vain silloin kun kasvattaja/uroksen omistaja on toimittanut
jalostustoimikunnalle kyseisen koiran kilpirauhastestituloksen. Tämän pitää olla kopio alkuperäisestä
eläinlääkäriltä saadusta tulospaperista.
* MyDogDNA: ilmoitetaan vain silloin kun kasvattaja/uroksen omistaja on toimittanut jalostustoimi-
kunnalle kyseisen koiran monimuotoisuusosuuden testistä tai koira on julkisena listalla.
* Kasvattajan tiedot: Kennelnimi (jos on), kasvattajannimi, paikkakunta, puhelinnumero,
sähköpostiosoite ja kotisivulinkki ( jos on linkkimaksu maksettu)

* Jos kasvattaja haluaa ilmoituksessa voidaan ilmoittaa myös seuraavat asiat:
- Valokuvat vanhemmista (molemmista vanhemmasta omakuva)ja pentueen syntymän jälkeen 1 kuva
pennuista.
- Valokuvat tulee olla JPG. muodossa
- Kennelneuvojan käynti (kopio käyntipaperista jalostustoimikunnalle)


Muista myös:
*Sivuille tulo viive voi olla n. 1 viikko
*Muista myös ilmoittaa, kun pennut ovat muuttaneet uusiin koteihin, niin se poistetaan sivuilta.
*Kun pentue täyttää 10vk se ,poistuu automaattisesti yhdistyksen sivuilta, ellei kasvattaja ilmoita erikseen,
että pentuja on vielä myynnissä. Tästä eteenpäin kasvattajan tulee huolehtia ilmoituksesta 2 viikon välein,
erillisellä ilmoituksella, että pentue pysyy pentuvälityksessä, jos pentuja on jäljellä.